Berg-Op Akademie
Berg-Op Academy

Light   -   Stability   -   Life

Welkom by Berg-Op Akademie

Berg-Op Akademie is 'n ouer beheerde opvoedkundige instelling in Okahandja en is geregistreer met die Ministerie van Onderwys, Sport & Kultuur vanaf 2008.

Berg-Op Akademie Okahandja is geregistreer om onderwys te gee vanaf Graad 1 tot Graad 12 en ons volg die Namibiese se Kurrikulum.

Die hoofdoel van die skool is om hoë gehalte onderwys binne 'n Christelike etos te bevorder deur middel Afrikaans as medium van onderrig vanaf graad 1 tot graad 3 en Engels as medium van onderrig vanaf graad 4 tot graad 12.

Alles wat by Berg-Op Akademie Okahandja gedoen word, word in belang van die kind gedoen. (Akademies, Sport, kultureel)

 

 

Translate to English


 


 

Ons Skoolhoof