Berg-Op Akademie
Berg-Op Academy

Light   -   Stability   -   Life

Calendar of Events
Jaar Program

The school terms are the same as the Namibian School Calendar.

 Click here for the year calendar (pdf)

Die Skool se termyne is dieselfde as die Namibiese Skool Kalender.

 Klik hier vir die jaar kalendar (pdf)

School Terms / Skool Termyne 2015

  • First Term / Eerste Termyn
    Wednesday, 14 January - Friday, 11 April
  • Second Term / Tweede Termyn
    Tuesday, 13 May - Thursday, 14 August
  • Third Term / Derde Termyn
    Tuesday, 2 September - Friday, 5 December

 

 

Special School Holidays

Spesiale Skool Vakansiedae